Belangrijke data

Vergaderingen Polderraad in 2019:

 

28 maart en 13 november 2019 om 20.15 in het Dorpshuis Katwoude. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Zaterdag 27 April 2019: Koningsdag in Het Hart van Katwoude. Start = 10:15 met verse koffie, thee, limonade met wat lekkers.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019: FEESTWEEKEND KATWOUDE!!!

Evenement(je) in Katwoude? Tip ons!

 

 

Volksliedjes Katwoude en de Zedde

KATWOUDE (geschreven door de schoolmeester)

Aardrijkskundeles wil ik U geven                            


‘k Wil U iets vertellen van Katwou                


’t Is een paradijs om daar te leven    


Waarvan men nooit en nimmer scheiden wou.   

   
 


Refrein


Als in Katwou-de wei begint te bloeien
Dan is de lucht vol frisse geur en kleur            


En als de ierkar weer het gras gaat sproeien      


Dan is de lucht vol rozengeur.               


Als ’s avonds langs de dijk de jeugd gaat dwalen    


Zingt zij een liedje door de nacht:            


Oh Katwou, ik hou van jou, ik kan niet zonder jou.   


Als weer de wei gaat bloeien in Katwou         


Ik hou van jou, jouw schoon Katwou.         


Ik hou van jou, jouw schoon Katwou.  

    
‘k Zou nog veel meer kunnen vertellen


Van ’t schone land dat men daar ziet.


Zulk een spel van kleur en zonnestralen


Vindt men ter wereld ergens anders niet.
 


 

Refrein…


 ZEDDE (geschreven door de Vleppyie Auwurs)


Het ligt daar te wachten,
De achterdichting het omarmt mij

Het spaart hier zijn krachten
Het zout van de Zuiderzee weggespoeld
Door nieuwe gedachten

De functie is weg door de afsluitdijk
Het is zo rustig hier,
Het is nu zo rustig hier,
Oh de Zedde

Wie bracht zijn gezin hier
Wie vond de vrijheid zonder heer
tussen Purmer en Katham
Welke vrije boeren streken hier neer 
1639
De zompige grond onder hun beheer
't zed werd de Zedde

De functie is weg het is Waterland
Het is zo rustig hier,
Het is nu zo rustig hier,
Oh de Zedde

Het is zo rustig hier,
Het is nu zo rustig hier,
Oh de Zedde