Belangrijke data

Donderdag 27 April 2017: Koningsdag in Het Hart van Katwoude. Start = 10:15 met verse koffie, thee, limonade met wat lekkers.

Evenement(je) in Katwoude? Tip ons!

 

 

Polderraad

De Polderraad stelt zich ten doel om de belangen van de Katwouder gemeenschap zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het gaat dus om collectieve belangen en niet om individuele kwesties. De Polderraad heeft een eigen website, www.polderraad.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerpen waarmee de Polderraad zich tot nu toe heeft bezig gehouden zijn o.a.:

  • verkeerslichten kruising Hoogedijk/Lagedijk (geïnstalleerd 8 mei 2006)
  • verlichting behandelcentrum Waterlands Streekziekenhuis bij de molen
  • fietsveiligheid bij Zeddebrug en rotonde N247 - N511
  • vernieuwing Zeddebrug (november 2006 - mei 2007)
  • bedrijventerrein(en) aan Hoogedijk
  • komst baggerdepot bij rwzi (rioolwaterzuiveringsbedrijf)
  • woningbouwplannen op terrein van Van Vlierden
  • uitbreiding van De Zeilhoek
  • gsm/umts-mast aan de Lagedijk
  • plannen Hoogheemraadschap voor verbetering IJsselmeerdijk

Contact

Bestuur Polderraad:

Rein Hintzen en Hester Nijssen, duo voorzitter

Joke van der Neut, penningmeester

Trudy Tol, secretaris
Huug Klooster

Dirk-Jan Roos

 

e-mail: polderraad@gmail.com