Belangrijke data

Vergaderingen Polderraad in 2019:

 

28 maart en 13 november 2019 om 20.15 in het Dorpshuis Katwoude. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Zaterdag 27 April 2019: Koningsdag in Het Hart van Katwoude. Start = 10:15 met verse koffie, thee, limonade met wat lekkers.

Vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus 2019: FEESTWEEKEND KATWOUDE!!!

Evenement(je) in Katwoude? Tip ons!

 

 

Polderraad

De Polderraad stelt zich ten doel om de belangen van de Katwouder gemeenschap zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Het gaat dus om collectieve belangen en niet om individuele kwesties. De Polderraad heeft een eigen website, www.polderraad.nl.

 

 

 

 

 

 

 Onderwerpen waar de Polderraad zich in 2018 mee heeft bezig gehouden:

·         Openbaar vervoerverbinding met metrostation Noord van de Noord-Zuidlijn.

·         Reconstructie en verkeersveiligheid kruispunt Hoogedijk/N247/Lagedijk.

·         Verlegging fietspad van de Hoogedijk langs de N247 richting Volendam.

·         Bouw zoetwatergemaal onder de N247.

·         Versterking IJsselmeerdijk.

·         Realisatie gemeentewerf en milieustraat in Katwoude.

·         Aanleg glasvezelnet.

·         Beheer openbare ruimte.

·         Petitie Provinciaal Landschap.

 

·         Bestuurlijke toekomst gemeente Waterland.

 

 

Vergaderingen Polderraad in 2019:

 

28 maart en 13 november 2019 om 20.15 in het Dorpshuis Katwoude. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Contact

Bestuur Polderraad:

Rein Hintzen, voorzitter

Dirk-Jan Roos, penningmeester

Ton Doppenberg, secretaris

Hester Koot, lid

Corné Lolkema, lid

Contact:

 

polderraad@gmail.com

Onderwerpen waarmee de Polderraad zich in het verleden heeft bezig gehouden zijn o.a.:

 

  • verkeerslichten kruising Hoogedijk/Lagedijk (geïnstalleerd 8 mei 2006)
  • verlichting behandelcentrum Waterlands Streekziekenhuis bij de molen
  • fietsveiligheid bij Zeddebrug en rotonde N247 - N511
  • vernieuwing Zeddebrug (november 2006 - mei 2007)
  • bedrijventerrein(en) aan Hoogedijk
  • komst baggerdepot bij rwzi (rioolwaterzuiveringsbedrijf)
  • woningbouwplannen op terrein van Van Vlierden
  • uitbreiding van De Zeilhoek
  • gsm/umts-mast aan de Lagedijk
  • plannen Hoogheemraadschap voor verbetering IJsselmeerdijk